Aktualności

Przesyłanie plików roboczej bazy danych za pomocą serwisu ePODGiK 2020-01-14
Uprzejmie informujemy Wykonawców prac geodezyjnych, że z dniem 15 lutego 2020 r. w powiecie piaseczyńskim zostaje wprowadzony obowiązek przekazywania wyników opracowań geodezyjnych w formie plików wsadowych wygenerowanych z roboczej bazy danych i zapisanych w standardzie aplikacji GEO-MAP wraz z kompletną dokumentacją złożoną w postaci operatu technicznego, i tym samym od dnia 15 lutego 2020 r. będzie egzekwowany zapis § 71 ust. 2 pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz 1572).

Jolanta Komosa


Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych 2019-09-03
UWAGA! Ze względu na wykonywane prace techniczne planowany czas uruchomienia obsługi prac geodezyjnych został przesunięty na 2 października br.

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

Jolanta Komosa


Informacja dot. RCiWN oraz ZUDP 2019-07-15
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 8 lipca 2019 r. narady koordynacyjne będą przeprowadzane tylko w formie elektronicznej.
Składane wnioski w formie analogowej będą przetwarzane do postaci cyfrowej. W celu usprawnienia pracy prosi się Wnioskodawców narad koordynacyjnych (geodetów, projektantów, inwestorów) o rozważenie możliwości zarejestrowania się w systemie ePODGiK i podpisanie wniosku oraz przesłanie go do Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w celu aktywacji konta i otrzymania hasła dostępu do systemu.

Utrudnienia w przetwarzaniu prac zgłoszonych przez Internet 2018-03-13
W związku z aktualizacją bazy programu Kataster OnLine prace zgłoszone drogą internetową po 12 marca 2018 roku godz. 20:00 zostaną przetworzone dopiero po zakończeniu prac przez informatyków Starostwa.

Utrudnienia w przetwarzaniu prac zgłoszonych przez Internet - archiwum 2018-02-21
W związku z aktualizacją bazy programu Kataster OnLine prace zgłoszone drogą internetową po 25 lutego 2018 roku godz. 20:00 zostaną przetworzone dopiero po zakończeniu prac przez informatyków Starostwa.

Utrudnienia w przetwarzaniu prac zgłoszonych przez Internet - archiwum 2017-07-21
W związku z wymianą sprzętu sieciowego w Starostwie Powiatowym w Piasecznie prace zgłoszone drogą internetową po 22 lipca 2017 roku godz. 1:00 zostaną przetworzone dopiero po zakończeniu prac przez informatyków Starostwa.

Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-28
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej, przeglądanie operatów geodezyjnych oraz wyszukiwanie punktów osnowy i zakresów prac geodezyjnych. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to:
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną
przeniesienie zakupu danych - wydruku mapy zasadniczej do menu związanego z nowym przyciskiem

Od 16 kwietnia 2017r. obsługa prac tylko przez portal piaseczynski.e-mapa.net 2017-04-04
Niniejszym informujemy, że od 16 kwietnia 2017r. zostanie wyłączone funkcjonowanie apletu iGeoMap, za pomocą którego mieliście Państwo dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności apletu iGeoMap są już dostępne w portalu mapowym www.piaseczynski.e-mapa.net i w związku z tym prosimy Państwa o rozpoczęcie korzystania z tego właśnie portalu. W przypadku problemów lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyłączenie iGeoMap podyktowane jest z zaprzestaniem obsługiwania apletów Javy przez kolejnych producentów przeglądarek internetowych.

Operat elektroniczny 2016-01-25
W dniu 22 stycznia 2016r. w opraciu o technologię iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji przez inspektorów. Negatywny wynik weryfikacji skutkuje zwrotem operatu do wykonawcy, a pozytywny nadaniem stosownego identyfikatora, przyjęciem do zasobu i automatycznym opublikowaniem w Internecie. Taka procedura skutkuje tym, że operat jest natychmiast dostępny do wykorzystania w innych pracach geodezyjnych.
Jest to drugie wdrożenie operatu elektronicznego w technologii iGeoMap/ePODGiK. Pierwsze zrealizowano w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim (kwiecień 2015 roku). Dotychczas możliwość przekazywania operatu elektronicznego udostępniono 58 wykonawcom geodezyjnym i przyjęto w ten sposób już ponad 1500 operatów.
Rysunek ilustruje liczbę operatów przyjmowanych elektronicznie w ostatnim roku na tle wszystkich operatów przyjmowanych w PODGiK Mińsk Mazowiecki.
Udostępniona funkcjonalność jest naturalną konsekwencją postępu technicznego i eliminuje konieczność drukowania operatów utworzonych elektronicznie jedynie w celu dostarczenia ich do ośrodka dokumentacji w postaci analogowej, w którym następnie wydruki podlegały skanowaniu. Korzyści mają więc wymiar zarówno materialny, jak i organizacyjno-czasowy. Uruchomiona technologia iGeoMap/ePODGiK przewiduje również wykorzystanie operatów elektronicznych z dodatkiem niezbędnych materiałów w postaci tradycyjnej.

Dodanie możliwości wyboru operatora płatności internetowych 2015-04-07
W dniu 07.04.2015 przy obsłudze prac geodezyjnych dodano możliwość wyboru operatora płatności internetowych. Dostępne możliwości to: płatność poprzez system PayByNet lub PayU. Dzięki dodaniu drugiego operatora znaczenie poszerzyła się lista banków, z których można dokonywać opłat.

Czasowe wyłączenie przetwarzania prac geodezyjnych 2014-12-31
W związku z pracami technicznymi przeprowadzanymi w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, przetwarzanie prac zgłoszonych drogą internetową zostaje wstrzymane do godziny 14.00 dnia 5.I.2014  więcej

Informacja o wysokości prowizji przy opłatach za prace geodezyjne 2014-08-29
W związku z koniecznością pobrania opłaty za materiały przed ich udostępnieniem (ustawa z dnia 5 czerwca 2014r., o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) i umożliwieniem dokonywania płatności elektronicznych „czasu rzeczywistego” za pośrednictwem usługi PayByNet, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (KIR S.A.), zamieszczamy informację o wysokości prowizji przy dokonywanych wpłatach.

Wysokość opłaty — Prowizja dla KIR S.A.

do 100,00 zł — 0,99 zł
100,01 – 300,00 zł — 1,99 zł
300,01 – 1000,00 zł — 2,99 zł
1000,01 – 5000,00 zł — 4,99 zł
5000,01 – 10000,00 zł — 9,99 zł

Zmiany w internetowym zgłaszaniu prac 2014-08-26
Od dnia 26 sierpnia 2014 od godz. 10:00 wprowadzona zostanie zasada, że o wydawaniu informacji z części opisowej Ewidencji Gruntów i Budynków decydował będzie geodeta zgłaszający pracę, niezależnie od ustalonego asortymentu pracy. Możliwe warianty, to: pominięcie informacji z EGiB; wydanie informacji z EGiB od ha zgłoszonego obszaru pracy (7.50 zł/ha), pozycja w tabeli 9.1; dla wybranych działek (3 zł od działki), pozycja w tabeli 9.3.1.

Wznowienie internetowego zgłaszania prac w powiecie piaseczyńskim 2014-08-04
W dniu 04.08.2014r., o godzinie 13:00 wznowiono możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK w powiecie piaseczyńskim. Niezbędne płatności konieczne do zrealizowania zgłoszenia i pobrania materiałów realizowane są za pomocą usługi PayByNet Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A..

Wstrzymanie internetowego zgłoszania prac geodezyjnych 2014-07-11
W związku z wprowadzaniem zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne" zgłaszanie prac geodezyjnych przez Internet za pomocą serwisu iGeoMap/ePODGiK zostanie wstrzymane 11 lipca 2014r. od godz. 16:00 do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy. Link do informacji

Utrudnienia w przetwarzaniu prac zgłoszonych przez Internet 2013-08-28
W związku z prowadzonymi pracami informatycznymi w sieci wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie od 28 sierpnia 2013 prace geodezyjne zgłoszone drogą internetową nie będą przetwarzane do czasu ich zakończenia.

Modernizacja EGiB w obrębie Dobrzenica 2013-07-01
W związku z pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie Dobrzenica (gmina Prażmów) zostają wstrzymane prace aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie na okres od 4 do 11 lipca 2013. Za utrudnienia przepraszamy.

Uruchomienie GEO-MAP ver. 10 2012-11-14

Od 1 grudnia 2012r. w powiecie piaseczyńskim zostanie wprowadzony system GEO-MAP w wersji 10.00. Informujemy o tym z wyprzedzeniem, gdyż do odczytania wydawanych plików konieczny będzie GEO-MAP w wersji min. 10.00. Starsze wersje oprogramowania niestety nie będą mogły przeczytać nowych plików. Szczegółowe informacje dotyczące nowej wersji GEO-MAP znajdą Państwo pod niniejszym linkiem.


Nowe asortymenty przy zgłaszaniu prac geodezyjnych 2012-11-14

Przy internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych można od 14 listopada 2012r. korzystać z nowych asortymentów. Są to:

  • podział,
  • rozgraniczenie,
  • wznowienie znaków granicznych.

Asortymenty te wyodrębniono z funkcjonującego dotychczas asortymentu praca prawna, który nadal będzie wykorzystywany do prac, które nie kwalifikują się do wyodrębnionych asortymentów (tzn. podział, rozgraniczenie czy wznowienie znaków granicznych).

Wprowadzenie nowych asortymentów prac geodezyjnych jest częścią przygotowań, które poprzedzają wprowadzenie wersji 10 systemu GEO-MAP planowane na 1 grudnia 2012r.


Utrudnienia w internetowej obsłudze geodetów 2012-01-13
W związku z pracami modernizacyjnymi sieci elektrycznej w Wydziale Geodezji i Katastru od 13 stycznia 2012 roku ok. godz. 13:00 do poniedziałku 16 stycznia 2012 (godziny poranne) prace zgłoszone przez iGeoMap nie będą przetwarzane. W tym czasie nasza strona internetowa będzie działać i będzie można zgłaszać prace geodezyjne, które zostaną przetworzone w poniedziałek. Za utrudnienia przepraszamy.

Wydawanie wypisów z EG 2011-11-17
W dniu 17 listopada 2011 uruchomiono automatyczne wydawanie wypisów z ewidencji gruntów do prac zgłoszonych drogą internetową. Wypisy są wydawane dla działek przedmiotowych (wyszczególnionych w zgłoszeniu) dla asortymentów: aktualizacja mapy zasadniczej(*), inwentaryzacja budynku, inwentaryzacja budynku i uzbrojenia, ewidencja gruntów i budynku. Dla prac prawnych wypisy są wydawane dla wszystkich działek w zakresie zgłoszenia. (*) W wypisie generowanym dla aktualizacji mapy zasadniczej, gdy właścicielami są osoby fizyczne dane osobowe są ukryte.
Jest to pierwsza lokalizacja, gdzie GEO-MAP współpracuje przy wydawaniu wypisów z systemem Kataster OnLine.

Wydawanie zeskanowanych operatów 2011-09-29

Od 29 września 2011 roku automat obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wydaje operaty geodezyjne w postaci plików PDF, które zostały zeskanowane w ramach projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacji usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną". Materiały te mogą być wydawane także przy pracach zgłaszanych tradycyjnie w PODGiK.

 więcej

Program i parametry transformacji dla obszaru powiatu piaseczyńskiego 2011-09-06

Na stronie Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie udostępniono program TransPiaseczno oraz parametry transformacji do GEO-MAP w postaci plików TRS. Są one do pobranie w dziale Pliki

Opis wykorzystania parametrów do transformacji w programie GEO-MAP znajduje się w dziale POMOC na stronie firmy Geo-System Sp. z o.o.


Utrudnienia w przetwarzaniu prac internetowych 2011-07-25
W związku z awarią sieci internetowej w Wydziale Geodezji i Katastru prace internetowe zostaną przetworzone dopiero po jej usunięciu.

Uruchomiono internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych 2011-05-26
W dniu dzisiejszym uruchomiono obiecane na spotkaniu z geodetami (18.05.2011r.) internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych. Obecnie w ramach zgłoszenia nie będą udostępniane jeszcze wypisy z ewidencji gruntów i zeskanowane operaty. Funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w najbliższym czasie. Prace mogą zgłaszać firmy, które złożyły stosowne wnioski w Wydziale Geodezji i Katastru.

Spotkanie geodetów ze Starostą 2011-05-18
W dniu 17 maja 2011 roku odbyło się spotkanie starosty Jana Dąbka z wykonawcami geodezyjnymi w sprawie funkcjonowania miejscowego Wydziału Geodezji i Katastru. Starosta poinformował na spotkaniu o podjęciu decyzji dotyczących uruchomienia oprogramowania iGeoMap/ePODGIK firmy Geo-system Sp. z o.o. do automatyzacji obsługi prac geodezyjnych na terenie powiatu.

Planowane jest uruchomienie wspomnianych usług na zasadach analogicznych jak w powiatach sąsiednich gdzie w/w technologia funkcjonuje już od kilku lat. Prace zostały rozpoczęte niezwłocznie i w dniu 23.05.2011r zaplanowano kolejne spotkanie z geodetami, na którym zostaną zaprezentowane szczegóły dalszych działań.

Obecnie wszyscy wykonawcy chcący w przyszłości korzystać z możliwości internetowego zgłaszania prac geodezyjnych proszenie są o zarejestrowanie się serwisie przez wypełnienie wniosku na niniejszej stronie, jego wydrukowanie i przekazanie do sekretariatu wydziału.

Wdrożenie systemu GEO-MAP w powiecie piaseczyńskim 2010-04-20

W związku z realizacją projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacji usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną" GEO-MAP został wybrany jako system tymczasowy w powiecie piaseczyńskim do chwili opracowania i wdrożenia systemu docelowego.

Jednocześnie rozpoczęto proces publikacji danych zasobu i internetowe wspomaganie prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGIK, których pierwsze efekty można znaleźć na nowej stronie PODGiK www.podgik-piaseczno.pl. W pierwszej kolejności udostępniono współrzędne i opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej. Osnowa publikowana jest na tle ortofotomapy, danych ewidencyjnych lub dostępnych serwisów WMS. Dostęp do tych danych możliwy jest po uzyskaniu kodu dostępu z PODGiK. Kolejne dane i nowe funkcjone będą pojawiały się sukcesywnie w najbliższym czasie.


Copyright (C) 2010 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 10 lutego 2010