Logo

Powiat piaseczyński

Wydział Geodezji i Katastru

ul. Ludwika Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno

Strona www

BIP urzędu

22 735-58-43

Aktualności

Przesyłanie plików roboczej bazy danych za pomocą serwisu ePODGiK
2020-01-14

Uprzejmie informujemy Wykonawców prac geodezyjnych, że z dniem 15 lutego 2020 r. w powiecie piaseczyńskim zostaje wprowadzony obowiązek przekazywania wyników opracowań geodezyjnych w formie plików wsadowych wygenerowanych z roboczej bazy danych i zapisanych w standardzie aplikacji GEO-MAP wraz z kompletną dokumentacją złożoną w postaci operatu technicznego, i tym samym od dnia 15 lutego 2020 r. będzie egzekwowany zapis § 71 ust. 2 pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz 1572).

Jolanta Komosa


Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych
2019-09-03

UWAGA! 
Ze względu na wykonywane prace techniczne planowany czas uruchomienia obsługi prac geodezyjnych został przesunięty na 2 października br.

Jolanta Komosa


Informacja dot. RCiWN oraz ZUDP
2019-07-15

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 8 lipca 2019 r. narady koordynacyjne będą przeprowadzane tylko w formie elektronicznej.
Składane wnioski w formie analogowej będą przetwarzane do postaci cyfrowej. W celu usprawnienia pracy prosi się Wnioskodawców narad koordynacyjnych (geodetów, projektantów, inwestorów) o rozważenie możliwości zarejestrowania się w systemie ePODGiK i podpisanie wniosku oraz przesłanie go do Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w celu aktywacji konta i otrzymania hasła dostępu do systemu.


Utrudnienia w przetwarzaniu prac zgłoszonych przez Internet
2018-03-13

W związku z aktualizacją bazy programu Kataster OnLine prace zgłoszone drogą internetową po 12 marca 2018 roku godz. 20:00 zostaną przetworzone dopiero po zakończeniu prac przez informatyków Starostwa.


Utrudnienia w przetwarzaniu prac zgłoszonych przez Internet - archiwum
2018-02-21

W związku z aktualizacją bazy programu Kataster OnLine prace zgłoszone drogą internetową po 25 lutego 2018 roku godz. 20:00 zostaną przetworzone dopiero po zakończeniu prac przez informatyków Starostwa.