Wydawanie zeskanowanych operatów 2011-09-29

Od 29 września 2011 roku automat obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wydaje operaty geodezyjne w postaci plików PDF, które zostały zeskanowane w ramach projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacji usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną". Materiały te mogą być wydawane także przy pracach zgłaszanych tradycyjnie w PODGiK.

Operaty dla danej pracy wydawane są w przypadkach, gdy w obszarze zgłoszonej pracy geodezyjnej istnieją prace archiwalne, a operat powstały w ich wyniku został zeskanowany.


Powrót do aktualności   Powrót do strony głównej
Copyright (C) 2010 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 10 lutego 2010